Nagradna igra križemrok

VABIMO VAS k dobrodelnosti.
Želimo pomagat našim pantrejem Društvo Križemrok – počitnice za otroke / holidays for children. Zato smo se odločili da naredimo :
NAGRADNO IGRO in poskusimo dosečet čim več ljudi da bodo lahko otroci zaradi vaše pomoči udeležili poletnih počitnic.
Podarili bomo nočitev z zajtrkom za 2 osebi v Hotelu Alp Bovec ki bo:
označil prijatelja, všečkaj objavo in delil,
Sredstev še ni zagotovoljenih za vse otroke.
Možnosti, kako prispevati:
Izberete si upn s QR kodo, ga zalepite na hladilnik in mesečno slikate/donirate kakšen €
Slikate in nakažete kar zdaj,
V Sms na št 1919 z besedico POCITNICE5, lahko prispevate 5€,
Delite/všečkate objavo,
Nakažete svoj kovanček na
Križemrok
Kamniška G.141,
2351 Kamnica

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

1. člen
(splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra)
(2) Organizator nagradne igre je Žnider SABA d.o.o. (v nadaljevanju organizator).

(3) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani organizatorja www.hotel-alp-bovec.com.

2. člen
(Trajanje nagradne igre)

Nagradna igra traja od 01.06. do 30.09.2021.
3. člen
(Pogoji sodelovanja)

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

(2) Uslužbenci organizatorja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z izven zakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z organizatorjem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Sodelujoči v nagradni igri mora deliti objavo, všečkat in označit vsaj enega prijatelja na socialnem omrežju Facebook, Hotela Alp Bovec (križem rok za pridobivanje sredstev za otroški tabor).

(2) Žrebanje bo dne 01.10.2021. Po končanem žrebanju bo Hotel Alp Bovec obvestil izžrebanega nagrajenca in mu podelil nagrado.

5. člen
(nagrada)

(1) Izžrebani nagrajenec prejme nagrado 1 x nočitev z zajtrkom za 2 osebi v Hotelu Alp v Bovcu.

(2) Nagrada ni prenosljiva. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec, obračuna pa mu jo organizator ob izplačilu nagrade. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Ob prejemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom.

(3) Nagrada bo nagrajencu izdana s strani organizatorja najkasneje v roku 30 dni po zaključku nagradne igre.

(4) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

(5) Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.
6. člen
(izključitev odgovornosti organizatorja in tehničnega izvajalca)

Organizator in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje omrežja, telefonskih linij ali komunikacije.

7. člen
(varstvo osebnih podatkov)

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 1. odst. 4. člena teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglaša, da se jim s strani organizatorja po pošti in drugih medijih (gsm, e—pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako da na elektronski naslov info@zniders-turizem.com pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
(3) Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bosta posredoval tretjim osebam.

(4) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih.

(5) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da organizator uporablja osebne podatke udeležencev za izvajanje raziskav tržišča v okviru rednega opravljanja njegove dejavnosti.
8. člen
(reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@hotel-alp-bovec.com.
9. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Organizator ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

Maribor, 01.06.2021
Žnider SABA d.o.o. – Hotel Alp Bovec